این نوع تابلوها به صورت ماتریسی بر روی سطح تابلو متصل میشوند و با استفاده از برنامه ای که برای آنها طراحی می شود افکت های نوری خارق العاده ای را ایجاد می کنند. پیکس ها به صورت بلوک های مربعی، دایره ای و تک پیکسل انگشتی قابل اجرا هستند.